Hotel Helada

Rezervace

Osobní údaje
Pobyt
Další informace
Obchodní podmínky

Prohlašuji, že jsem byl v dostatečném předstihu před poskytnutím služby seznámen s Všeobecnými obchodními podmínkami hotelu Helada.

Orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele a subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je:

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 15
Praha 2, 120 00
adr@coi.cz
www.coi.cz

Potvrzuji prohlášení

Prosím potvrďte