top of page

Vážení obchodní partneři, vážení hosté,

s radostí Vám oznamujeme, že je náš hotel od 08.06.2020 v plném provozu.

Priotitou číslo jedna je pro nás vytvořit takové prostředí, které koresponduje s vládními nařízeními a současně je pro Vás, naše hosty, stále příjemné. Věříme, že i přes toto nelehké období si k nám zase najdete cestu.

S přáním hezkého dne

Hotel HELADA

bottom of page